side-area-logo

ÜDVÖZÖLJÜK AZ OMEGA LAB OLDALÁN

ÜDVÖZÖLJÜK AZ OMEGA LAB OLDALÁN

MŰSZAKI ELLENŐRI SZAKTERÜLETEK

Image icon
ME – É-I.
Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése
Szakterület korlátozás nélkül
Image icon
ME – M-I.
Mélyépítés munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése
Szakterület korlátozás nélkül
Image icon
ME – KÉ/I.
Közlekedési építmények építése műszaki ellenőrzése
Szakterület korlátozás nélkül
Image icon
ME – VZ -I.
Vízgazdálkodási szakterület műszaki ellenőrzése
Szakterület korlátozás nélkül

MŰSZAKI ELLENŐRI SZAKTERÜLETEK

Image icon
ME – É-I.
Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése
Szakterület korlátozás nélkül
Image icon
ME – M-I.
Mélyépítés munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése
Szakterület korlátozás nélkül
Image icon
ME – KÉ/I.
Közlekedési építmények építése műszaki ellenőrzése
Szakterület korlátozás nélkül
Image icon
ME – VZ -I.
Vízgazdálkodási szakterület műszaki ellenőrzése
Szakterület korlátozás nélkül

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI SZAKTERÜLETEK

Image icon
MV – M/A
Mélyépítési munkái és mélyépítési műtárgyak építésének korlátozás nélkül felelős műszaki vezetése
Image icon
MV – ÉP/A
Általános építmények építési-szerelési munkái korlátozás nélkül felelős műszaki vezetése
Image icon
MV – TE/A
Hírközlési építmények építési-szerelési munkái korlátozás nélkül felelős műszaki vezetése
Image icon
MV – KÉ/A
Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak korlátozás nélkül felelős műszaki vezetése
Image icon
MV – VZ/A
Vízi létesítmények építései- szerelési munkáinak korlátozás nélkül felelős műszaki vezetése

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI SZAKTERÜLETEK

Image icon
MV – M/A
Mélyépítési munkái és mélyépítési műtárgyak építésének korlátozás nélkül felelős műszaki vezetése
Image icon
MV – ÉP/A
Általános építmények építési-szerelési munkái korlátozás nélkül felelős műszaki vezetése
Image icon
MV – TE/A
Hírközlési építmények építési-szerelési munkái korlátozás nélkül felelős műszaki vezetése
Image icon
MV – KÉ/A
Közlekedési építmények építési-szerelési munkáinak korlátozás nélkül felelős műszaki vezetése
Image icon
MV – VZ/A
Vízi létesítmények építései- szerelési munkáinak korlátozás nélkül felelős műszaki vezetése

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

Tervezések teljes körű összefogása, és lebonyolítása.

Műszaki ellenőrzés

• Mélyépítési munkák műszaki ellenőrzése
• Magasépítési munkák műszaki ellenőrzése
• Vízgazdálkodási munkák műszaki ellenőrzése
• Közlekedésépítési munkák műszaki ellenőrzése

Felelős műszaki vezetés

• Hírközlési munkák műszaki vezetése
• Mélyépítés munkák műszaki vezetése
• Közlekedési munkák műszaki vezetése
• Magasépítés munkák műszaki vezetése
• Vízgazdálkodási vízépítési munkák műszaki vezetése

Műszaki tanácsadás

• Árkalkuláció tervek alapján
• Engedélyek beszerzésénél segítség
• Építési vállalkozó kiválasztásának segítése
• Tervezéssel kapcsolatos előzetes tanácsadás
• Műszaki tartalom terv szerinti meghatározása
• Építmények hibáinak feltárása, diagnosztizálása,
Image module
A jövőt építjük

Műszaki ellenőrként, és Felelős műszaki vezetőként végzett munkáink, mindig a megredelőink igényeit szolgálják.

0
Műszaki ellenőri tevékenységek
0
Felelős műszaki vezetői tevékenységek
0
Egyéb kompentenciák

Építési műszaki ellenőrként, az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatának elősegítésén, és az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentációk betartásáért mindent megteszünk, így  megbízóink teljeskörű szolgáltaást kapnak. A felelős műszaki vezetés megbízások végzése terén, az építési munkaterületen végzett építés-szerelési és egyéb munkafolyamatok folyamatos felügyeletével, és koordinálásával biztosítjuk a teljeskörű szabályok betartása melletti munkafolyamatok felügyeletét.

KIEMELT PARTNEREINK

MINŐSÉG ÉS A MEGBÍZHATÓSÁG

PARTNEREINK

Image module
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Minden felmerülő kérdésre adunk választ. Összegyűjtöttük a legtöbbször elhangzott kérdéseket.

felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr feladata hasonló: mindketten a kivitelezőt ellenőrzik.

Van azonban egy jelentős különbség. A felelős műszaki vezető a kivitelező kötelezően alkalmazandó embere, aki elsősorban a kivitelezés szabályosságáért felel (vagyis biztosítja, hogy a kivitelezőt később ne vonhassák felelősségre a munkája miatt). Valójában a kivitelező alkalmazásában vagy megbízásában áll és a kivitelező érdekeit képviseli és segíti a munkáját.

Ezzel szemben a műszaki ellenőr a megbízó érdekeit védi, és azt vizsgálja, hogy az építési kivitelező milyen szabálytalanságokat követ el a munka minősége, a számlázott összeg vagy a beépített, felhasznált alapanyagok vonatkozásában.

Tehát a műszaki ellenőr az építtető megrendelő, beruházó embere, vagyis az építtető, megrendelő, beruházó érdekeit képviseli és védi. Biztosítja, hogy az építkezés a terveknek, a hatályos előírásoknak és az engedélyeknek megfelelően haladjon.

A feladatkörök tehát hasonlóak. Mind a felelős műszaki vezető, mind a műszaki ellenőr munkája mérnöki kamarai jogosultsághoz kötött. A képviselt érdekek azonban jelentős mértékben eltérnek.

– Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
– A műszaki ellenőr feladata az Étv. 43 § (1) bekezdés e) – h) pontjában meghatározottak megfelelőségének ellenőrzése.
– Az építési–szerelési munka ellenőrzése a műszaki ellenőr feladata, amit a jogerős építési (létesítési) engedély, a hozzákapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kiviteli dokumentáció szerint hajt végre. Ellenőrzi a kitűzés helyességét és szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi stb. felmérések, vizsgálatok megtörténtét.
– A műszaki ellenőr feladata az építési naplók ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, illetve a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése.
– A műszaki ellenőr feladata, hogy a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető felé. Eltakarás előtt a munkákat mennyiségi és minőségi szempontból ellenőrizni kell.
– Az átadás-átvételi eljárásban való részvétel a műszaki ellenőr feladata.
– A műszaki ellenőr feladata egyes építményfajták műszaki teljesítményjellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése és a beépített termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése.
– A műszaki ellenőr feladata a munkája dokumentálása az építési naplóban, műszaki kérdésekben javaslattétel és az építtető döntéseinek előkészítése, pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése.
– A műszaki ellenőr feladata teljesítési igazolás vagy műszaki igazolás kiállítása és megküldése törvényi határidőn belül.
– A műszaki ellenőr feladata a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása.

felelős műszaki vezetés végzése: az építési munkaterületen végzett építés-szerelési munkát a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki.

A felelős műszaki vezetés nem szükséges az építmények olyan jellegű felújítási, helyreállítási, átalakítási vagy korszerűsítési tevékenységének végzésénél melynek során

 • az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy
  • az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű teherváltozás – írásos szakértői véleménnyel igazoltan – nem következik be, amely a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá
  • ha az égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék elvezető berendezés építésére nem kerül sor
  • ha az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti megváltoztatásával.

Ezen munkáknál felelős műszaki vezető nem szükséges (de a megfelelő minőség betartása miatt ajánlott).

A felelős műszaki vezetés része ellenőrizni az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartását és betartatását.

A felelős műszaki vezetés része az építési napló vezetése, ellenőrzése, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott és az építőipari kivitelezői folyamat szakszerű megszervezése.

A felelős műszaki vezetés feladatköréhez tartozik a kitűzés helyességének és a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok meglétének ellenőrzése; elvégzi (elvégezteti) a minőségi vizsgálatokat és mintavételeket; az azonnali intézkedést igénylő építés-szerelési feladatokat meghatározza és elvégzi. A felelős műszaki vezetés során a tevékenységet végző vezető a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles építést az építési naplóban feltünteti.

A felelős műszaki vezetés befejeztével (az építési kivitelezési tevékenység befejezésekor) a felelős műszaki vezető az építési napló alapján kitölti a hulladék nyilvántartó lapot és átadja az építtetőnek. Az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéshez (bejelentéshez) a felelős műszaki vezetőnek a szakterületére vonatkozóan nyilatkozatot tesz.

A felelős műszaki vezetés befejezéseként a felelős műszaki vezető részt vesz és közreműködik az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban, ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat megteszi; az alvállalkozók teljesítését leigazolja és azt számukra megküldi.

A 191/2009(IX.15.) Korm. rendelet alapján:

a.) Ha az építőipari tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi – építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

b.) Ha az építőipari beruházás Kbt. hatálya alá tartozik – építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

c.) Ha az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi – építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

d.) Ha az építőipari tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint – építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

e.) Vagy ha a 17.§ (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik – építési műszaki

ellenőr alkalmazása kötelező.

Az építési műszaki ellenőr szakmagyakorlási jogosultságáról szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet 9§-a értelmében minden építési műszaki ellenőr a területi kamarák által vezetett névjegyzékben van számon tartva. (Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara). Megnevezve benne a szakmagyakorlás területét is (pl.: magasépítés, mélyépítés, vízépítés stb.).

Fontos tudni, hogy az építési műszaki ellenőr építési műszaki szakértői, kivitelezési, anyagbeszállítói, és felelős műszaki vezetői tevékenységet nem végezet és az a gazdálkodó szervezet sem, ahol ő tag vagy alkalmazott. Közbeszerzés esetén az építési műszaki ellenőr az előzőekben felsorolt tevékenységet folytatóknak hozzátartozója sem lehet.

Az építés kivitelezést tervező magánszemélyek, cégek, szervezetek már előre aggódnak a munkák megkezdésétől. Ezt a félelmet a rossz tapasztalatok és a területtel kapcsolatos ismerethiány is erősíti.

El tudná fogadni és értékelni tudná, ha az építkezése pénzügyileg előrelátható, követhető és ütemezhető lenne?

Ebben segíti a műszaki ellenőr!

El tudná fogadni és értékelni tudná, ha az ön által megálmodott és kifizetett tervek nem lennének hiányosak és az építkezéséhez szükséges műszaki információt tartalmazzák?

Ebben segíti a műszaki ellenőr!

El szeretné kerülni, hogy a kivitelező a munkája minőségi számonkérésénél az „így szoktuk máshol is így csináltuk” kifejezéssel kibújjon a felelősség alól?

Ebben segít a műszaki ellenőr!

Rengeteg kérdést lehetne még megfogalmazni a témával kapcsolatban csak néhány sztereotípia a műszaki ellenőri tevékenységgel és annak megítélésével és kommunikációjával kapcsolatban.

 • A kivitelezés megrendelője nem is tud róla, és nem is tájékozódik, hogy ilyen segítség létezik. Vagy egy korábbi rossz tapasztalat, vagy mások tapasztalatai alkot véleményt és hoz döntést.
 • Úgy érzi, hogy erre nincs szüksége, megtalált a beruházása összes kivitelezőjét és előre bizalmat szavazott a résztvevőknek és a kontrol lehetőségét is kizárta és gondolja műszaki ellenőr nélkül is lehet építkezni.
 • A kivitelező a megrendelő jó ismerőse és nem kellene őt zavarni a munkájában.
 • Drágának tartja a műszaki ellenőr folyamatos alkalmazásának költségét, pedig egy jó műszaki ellenőr a kivitelezés alatt felmerült költségeinek akár többszörösét is képes megkeresni, vagy csak komoly kiadásoktól büntetésektől, hibás javításra váró teljesítésektől megóvni a megrendelőt.
 • Nagyon sok emberi kapcsolat megy rá egy nem átgondolt és levezényelt beruházásnál, ahol a megrendelő és családja lesz a kivitelezők és hozzáállásuk mindennapi kereszttüzében. A várt és áhított építkezés napi harccá és küzdelemmé válik és a végén ne lesznek képesek felhőtlenül örülni a végeredménynek. Túl nagy áldozatot és időt és felőrölt idegrendszert követelt az építkezés. Nem feltétlenül éri meg harcoljon az, akinek ez a dolga és fel van vértezve a kivitelezőkkel és építési részvevőkkel szemben.

Természetesen a műszaki ellenőr alkalmazása költségekkel jár. A költségek tekintetében lehet a beruház értékének bizonyos százalékában kifejezett vagy egy havi költségátalányos.

Fontos tudni mennyi ideig tart a kivitelezés és várhatóan az engedélyeztetés, egyszerű beszerzéses vagy közbeszerzéses esetleg sajátos tulajdonságokkal vagy követelményrendszerrel rendelkezik speciális szakértelmet kíván. Bevonják az előkészítés tervezés folyamata a műszaki ellenőrt, vagy csak a kész dokumentumok alapján kell eljárnia a kivitelezés alatt.

 • Az építkezés előkészítésénél:

Segíthet a tervezőkkel való kommunikációban.
Ellenőrzi a terveket, hogy a kívánt építési folyamat egészét lefedi-e.
Segíthet az engedélyek beszerzésénél.
Segíthet a kivitelező kiválasztásában, egységes műszaki tartalmat állíthat össze.
Segíthet a szerződés összeállításában.

 • Kivitelezésnél:

Ellenőrzi a kitűzés helyességét, a talajmechanika szerinti alapsík beállításokat. Megállapodás szerint ellenőrzi az építkezést; a terv szerinti műszaki tartalmat; a minőség betartását; ütemterv teljesülését.
Leigazolja a kivitelezési szerződésben előre meghatározott teljesítési határok szerinti munkát.
Ellenőrzi a szükség szerinti méréseket és azok megfelelőségét.
Kivitelezési szerződés szerint jár el a munka minőségi és időbeli eltérése esetén.
Építési naplót ellenőrzi és a szükséges bejegyzéseivel ellátja.
Az építkezésnél felhasznált anyagok, beépített berendezések minőségi bizonylatait, gépkönyveit, garancialeveleit begyűjti.
A szerződés szerinti garanciális bejárást lebonyolítja.

Az, aki előrelátó jól átgondolt kivitelezés megrendelőjeként jár el építkezési beruházásával (befektetésével) kapcsolatban, annak a fent felsorolt szolgáltatások nyújtotta biztonság miatt feltétlen szükséges lehet műszaki ellenőr alkalmazása legyen szó bármilyen magasépítésről, mélyépítésről, út és vízépítésről, vagy egyéb speciális építéséről.

felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr feladata hasonló: mindketten a kivitelezőt ellenőrzik.

Van azonban egy jelentős különbség. A felelős műszaki vezető a kivitelező kötelezően alkalmazandó embere, aki elsősorban a kivitelezés szabályosságáért felel (vagyis biztosítja, hogy a kivitelezőt később ne vonhassák felelősségre a munkája miatt). Valójában a kivitelező alkalmazásában vagy megbízásában áll és a kivitelező érdekeit képviseli és segíti a munkáját.

Ezzel szemben a műszaki ellenőr a megbízó érdekeit védi, és azt vizsgálja, hogy az építési kivitelező milyen szabálytalanságokat követ el a munka minősége, a számlázott összeg vagy a beépített, felhasznált alapanyagok vonatkozásában.

Tehát a műszaki ellenőr az építtető megrendelő, beruházó embere, vagyis az építtető, megrendelő, beruházó érdekeit képviseli és védi. Biztosítja, hogy az építkezés a terveknek, a hatályos előírásoknak és az engedélyeknek megfelelően haladjon.

A feladatkörök tehát hasonlóak. Mind a felelős műszaki vezető, mind a műszaki ellenőr munkája mérnöki kamarai jogosultsághoz kötött. A képviselt érdekek azonban jelentős mértékben eltérnek.

– Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
– A műszaki ellenőr feladata az Étv. 43 § (1) bekezdés e) – h) pontjában meghatározottak megfelelőségének ellenőrzése.
– Az építési–szerelési munka ellenőrzése a műszaki ellenőr feladata, amit a jogerős építési (létesítési) engedély, a hozzákapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kiviteli dokumentáció szerint hajt végre. Ellenőrzi a kitűzés helyességét és szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi stb. felmérések, vizsgálatok megtörténtét.
– A műszaki ellenőr feladata az építési naplók ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése, illetve a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése.
– A műszaki ellenőr feladata, hogy a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető felé. Eltakarás előtt a munkákat mennyiségi és minőségi szempontból ellenőrizni kell.
– Az átadás-átvételi eljárásban való részvétel a műszaki ellenőr feladata.
– A műszaki ellenőr feladata egyes építményfajták műszaki teljesítményjellemzőinek ellenőrzése, a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése és a beépített termékek teljesítmény nyilatkozatai meglétének ellenőrzése.
– A műszaki ellenőr feladata a munkája dokumentálása az építési naplóban, műszaki kérdésekben javaslattétel és az építtető döntéseinek előkészítése, pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése.
– A műszaki ellenőr feladata teljesítési igazolás vagy műszaki igazolás kiállítása és megküldése törvényi határidőn belül.
– A műszaki ellenőr feladata a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása.

felelős műszaki vezetés végzése: az építési munkaterületen végzett építés-szerelési munkát a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatározott részének irányítására terjed ki.

A felelős műszaki vezetés nem szükséges az építmények olyan jellegű felújítási, helyreállítási, átalakítási vagy korszerűsítési tevékenységének végzésénél melynek során

 • az építmény tartószerkezeti rendszere nem változik meg, vagy
  • az építmény tartószerkezetének teherbíró képességét befolyásoló olyan mértékű teherváltozás – írásos szakértői véleménnyel igazoltan – nem következik be, amely a tartószerkezet megerősítését, elbontását, megváltoztatását tenné szükségessé, továbbá
  • ha az égéstermék elvezetésére szolgáló bármilyen szerkezetű égéstermék elvezető berendezés építésére nem kerül sor
  • ha az építmény homlokzatának megváltoztatása (kivéve a védett építményeket) nem jár együtt annak teherhordó szerkezeti megváltoztatásával.

Ezen munkáknál felelős műszaki vezető nem szükséges (de a megfelelő minőség betartása miatt ajánlott).

A felelős műszaki vezetés része ellenőrizni az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartását és betartatását.

A felelős műszaki vezetés része az építési napló vezetése, ellenőrzése, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott és az építőipari kivitelezői folyamat szakszerű megszervezése.

A felelős műszaki vezetés feladatköréhez tartozik a kitűzés helyességének és a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok meglétének ellenőrzése; elvégzi (elvégezteti) a minőségi vizsgálatokat és mintavételeket; az azonnali intézkedést igénylő építés-szerelési feladatokat meghatározza és elvégzi. A felelős műszaki vezetés során a tevékenységet végző vezető a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles építést az építési naplóban feltünteti.

A felelős műszaki vezetés befejeztével (az építési kivitelezési tevékenység befejezésekor) a felelős műszaki vezető az építési napló alapján kitölti a hulladék nyilvántartó lapot és átadja az építtetőnek. Az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéshez (bejelentéshez) a felelős műszaki vezetőnek a szakterületére vonatkozóan nyilatkozatot tesz.

A felelős műszaki vezetés befejezéseként a felelős műszaki vezető részt vesz és közreműködik az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban, ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat megteszi; az alvállalkozók teljesítését leigazolja és azt számukra megküldi.

A 191/2009(IX.15.) Korm. rendelet alapján:

a.) Ha az építőipari tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi – építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

b.) Ha az építőipari beruházás Kbt. hatálya alá tartozik – építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

c.) Ha az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi – építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

d.) Ha az építőipari tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint – építési műszaki ellenőr alkalmazása kötelező.

e.) Vagy ha a 17.§ (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik – építési műszaki

ellenőr alkalmazása kötelező.

Az építési műszaki ellenőr szakmagyakorlási jogosultságáról szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet 9§-a értelmében minden építési műszaki ellenőr a területi kamarák által vezetett névjegyzékben van számon tartva. (Magyar Mérnöki Kamara, Magyar Építész Kamara). Megnevezve benne a szakmagyakorlás területét is (pl.: magasépítés, mélyépítés, vízépítés stb.).

Fontos tudni, hogy az építési műszaki ellenőr építési műszaki szakértői, kivitelezési, anyagbeszállítói, és felelős műszaki vezetői tevékenységet nem végezet és az a gazdálkodó szervezet sem, ahol ő tag vagy alkalmazott. Közbeszerzés esetén az építési műszaki ellenőr az előzőekben felsorolt tevékenységet folytatóknak hozzátartozója sem lehet.

Az építés kivitelezést tervező magánszemélyek, cégek, szervezetek már előre aggódnak a munkák megkezdésétől. Ezt a félelmet a rossz tapasztalatok és a területtel kapcsolatos ismerethiány is erősíti.

El tudná fogadni és értékelni tudná, ha az építkezése pénzügyileg előrelátható, követhető és ütemezhető lenne?

Ebben segíti a műszaki ellenőr!

El tudná fogadni és értékelni tudná, ha az ön által megálmodott és kifizetett tervek nem lennének hiányosak és az építkezéséhez szükséges műszaki információt tartalmazzák?

Ebben segíti a műszaki ellenőr!

El szeretné kerülni, hogy a kivitelező a munkája minőségi számonkérésénél az „így szoktuk máshol is így csináltuk” kifejezéssel kibújjon a felelősség alól?

Ebben segít a műszaki ellenőr!

Rengeteg kérdést lehetne még megfogalmazni a témával kapcsolatban csak néhány sztereotípia a műszaki ellenőri tevékenységgel és annak megítélésével és kommunikációjával kapcsolatban.

 • A kivitelezés megrendelője nem is tud róla, és nem is tájékozódik, hogy ilyen segítség létezik. Vagy egy korábbi rossz tapasztalat, vagy mások tapasztalatai alkot véleményt és hoz döntést.
 • Úgy érzi, hogy erre nincs szüksége, megtalált a beruházása összes kivitelezőjét és előre bizalmat szavazott a résztvevőknek és a kontrol lehetőségét is kizárta és gondolja műszaki ellenőr nélkül is lehet építkezni.
 • A kivitelező a megrendelő jó ismerőse és nem kellene őt zavarni a munkájában.
 • Drágának tartja a műszaki ellenőr folyamatos alkalmazásának költségét, pedig egy jó műszaki ellenőr a kivitelezés alatt felmerült költségeinek akár többszörösét is képes megkeresni, vagy csak komoly kiadásoktól büntetésektől, hibás javításra váró teljesítésektől megóvni a megrendelőt.
 • Nagyon sok emberi kapcsolat megy rá egy nem átgondolt és levezényelt beruházásnál, ahol a megrendelő és családja lesz a kivitelezők és hozzáállásuk mindennapi kereszttüzében. A várt és áhított építkezés napi harccá és küzdelemmé válik és a végén ne lesznek képesek felhőtlenül örülni a végeredménynek. Túl nagy áldozatot és időt és felőrölt idegrendszert követelt az építkezés. Nem feltétlenül éri meg harcoljon az, akinek ez a dolga és fel van vértezve a kivitelezőkkel és építési részvevőkkel szemben.

Természetesen a műszaki ellenőr alkalmazása költségekkel jár. A költségek tekintetében lehet a beruház értékének bizonyos százalékában kifejezett vagy egy havi költségátalányos.

Fontos tudni mennyi ideig tart a kivitelezés és várhatóan az engedélyeztetés, egyszerű beszerzéses vagy közbeszerzéses esetleg sajátos tulajdonságokkal vagy követelményrendszerrel rendelkezik speciális szakértelmet kíván. Bevonják az előkészítés tervezés folyamata a műszaki ellenőrt, vagy csak a kész dokumentumok alapján kell eljárnia a kivitelezés alatt.

 • Az építkezés előkészítésénél:

Segíthet a tervezőkkel való kommunikációban.
Ellenőrzi a terveket, hogy a kívánt építési folyamat egészét lefedi-e.
Segíthet az engedélyek beszerzésénél.
Segíthet a kivitelező kiválasztásában, egységes műszaki tartalmat állíthat össze.
Segíthet a szerződés összeállításában.

 • Kivitelezésnél:

Ellenőrzi a kitűzés helyességét, a talajmechanika szerinti alapsík beállításokat. Megállapodás szerint ellenőrzi az építkezést; a terv szerinti műszaki tartalmat; a minőség betartását; ütemterv teljesülését.
Leigazolja a kivitelezési szerződésben előre meghatározott teljesítési határok szerinti munkát.
Ellenőrzi a szükség szerinti méréseket és azok megfelelőségét.
Kivitelezési szerződés szerint jár el a munka minőségi és időbeli eltérése esetén.
Építési naplót ellenőrzi és a szükséges bejegyzéseivel ellátja.
Az építkezésnél felhasznált anyagok, beépített berendezések minőségi bizonylatait, gépkönyveit, garancialeveleit begyűjti.
A szerződés szerinti garanciális bejárást lebonyolítja.

Az, aki előrelátó jól átgondolt kivitelezés megrendelőjeként jár el építkezési beruházásával (befektetésével) kapcsolatban, annak a fent felsorolt szolgáltatások nyújtotta biztonság miatt feltétlen szükséges lehet műszaki ellenőr alkalmazása legyen szó bármilyen magasépítésről, mélyépítésről, út és vízépítésről, vagy egyéb speciális építéséről.

Image
Lanczmann Balázs
Ügyvezető
Műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető
Image
Schuller E. Fanni
Ügyvezető
Adminisztrátor, műszaki ügyintéző
Cím:
8100 Várpalota Arany János utca 6.
Telefon:
+36709785978
+36709785959
Email:
omegalabkft@gmail.com
Cím:
8100 Várpalota Arany János utca 6.
Telefon:
+36709785978
+36709785959
Email:
omegalabkft@gmail.comFACEBOOK

KEZDŐLAP

REFERENCIÁK

GALÉRIA